Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Emancipatiemonitor 2010

17-02-2011

Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland.

Dat gebeurt door de meest recente gegevens te presenteren over onderwijs, betaald werk, combinatie arbeid en zorg, inkomens, vrouwen in de top en geweld. Zo kan worden nagegaan of de doelstellingen van het emancipatiebeleid bereikt (kunnen) worden. In deze monitor is er verder specifieke aandacht voor jongeren, vooral voor hun studie- en beroepskeuze en hun financiƫle en arbeidsmarktpositie.

De Emancipatiemonitor wordt sinds 2000 samen met het CBS gemaakt en verschijnt eens per twee jaar. De monitor wordt geschreven in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

In de monitor altijd een speciaal hoofdstuk over geweld tegen vrouwen en meisjes, met globaal dezelfde indeling:
Hoofdtuk 8 Geweld tegen vrouwen en meisjes
8.1 Hardhandige bevestiging van sociale ongelijkheid
8.2 Door vrouwen en mannen ervaren geweld
8.3 Door politie en justitie geregistreerd geweld
8.4 Informatie uit registraties van hulpverleners
8.5 Eergerelateerd geweld, vrouwenhandel en genitale verminking
8.6 Opvattingen over seksuele omgangsvormen en geweld tegen vrouwen
8.7 Slotbeschouwing
Literatuur
Geraadpleegde websites

Enkele uitkomsten:
Geweld tegen vrouwen vindt vaker (14%) thuis plaats dan geweld tegen mannen (8%). Bij mannen die het slachtoffer zijn van mishandeling is de dader in iets meer dan een derde van de gevallen een bekende. Bij vrouwen is dat ruim de helft. Bij hen gaat het meestal om de (ex-)partner of een familielid. Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2010.

Verder laat de monitor zien dat seksueel geweld grotendeels tegen vrouwen is gericht. Mannen zijn vaker slachtoffer van mishandeling, vooral op straat en tijdens het uitgaan.

Volledige tekst van de Emancipatiemonitor 2010(pdf via SCP)

Merens, A., Braken, M. van den., Hartgers, M., & Hermans, B. (2011). Emancipatiemonitor 2010. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau wn
Centraal Bureau voor de Statistiek