Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Evaluatie van daderprogramma's

01-12-2005

Deze wegwijzer gaat over de evaluatie van daderprogramma's, strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive van justitiabelen. Ingegaan wordt op de verschillende fasen die in het onderzoeksproces te onderscheiden zijn. Uiteengezet wordt welke vragen achtereenvolgens aan de orde komen, welke methodieken kunnen worden ingezet om deze vragen te beantwoorden en aan welke randvoorwaarden het onderzoek moet voldoen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de effecten van de interventies.
De wegwijzer is bedoeld voor eenieder die beroepsmatig met dit type interventies te maken heeft.

pdf bestandVolledige tekst van Evaluatie van daderprogramma's. (pdf, 6,02 MB) (via het WODC)

Zie eventueel ook: Wartna, B.S.J. (2005). Evaluatie van daderprgramma's. Secondant 19(6), 31-34.
pdf bestandSecondant 2005-6 (pdf, 1,5 MB) (via het ccv.nl)