Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019

25-02-2019

Factsheet over de prevalentie van huiselijk geweld en enkele ontwikkelingen in beleid.

Dit document gaat in op de prevalentie van huiselijk geweld.
Vervolgens wordt ingezoomd op enkele specifieke vormen van huiselijk geweld: partnergeweld, seksueel geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Ten slotte worden enkele beleidsontwikkelingen beschreven.

Download het factsheet

Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019


Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019. Utrecht: Movisie (2019).