Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

18-11-2013

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

In de afgelopen jaren is het nodige gebeurd in het beleid ten aanzien van en de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is sprake van een brede, samenhangende aanpak waarbij verschillende deelonderwerpen, zoals kindermishandeling en ouderenmishandeling, met elkaar worden verbonden.

Nieuwe factsheet

In deze nieuwe factsheet "Huiselijk Geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak" een overzicht van de stand van zaken op dit brede terrein.
Opzet:

  1. Aard en omvang
  2. Gevolgen van huiselijk geweld
  3. Hulpverlening
  4. Aanpak
    Literatuur

Oudere versies