Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet huwelijksdwang

14-08-2015

Factsheet met recente feiten en cijfers en de stand van zaken in preventie, signalering, hulp en beleid.

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje/vrouw of een jongen/man tot een huwelijk, door ouders, familie of de gemeenschap. Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Vooral jongeren tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond zijn kwetsbaar voor uithuwelijking.

Dit factsheet bespreekt de definitie, omvang en achtergrond en gevolgen van huwelijksdwang, het Nederlandse beleid en preventie-activiteiten van (migranten)organisaties.

Ook wordt ingegaan op het signaleren en melden en de opvang van (potentiƫle) slachtoffers. Een casus van een jonge vrouw die te maken krijgt met huwelijksdwang wordt besproken, met de rol van de politie en Veilig Thuis.

Daarnaast is een lijst opgenomen van recente studies en websites.

Download

Download hier het externe linkFactsheet Huwelijksdwang (via kis.nl)


Bakker, H. & Noor, S. (2015). Factsheet huwelijksdwang. Utrecht: Movisie / Kennisplatform Integratie en Samenleving.