Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Ouderenmishandeling II: Ouderenmishandeling en de Wmo

01-07-2009

De factsheet bevat informatie over het (gemeentelijk) Wmo-beleid bij ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling valt onder het aandachtsgebied van een aantal prestatievelden van de Wmo. Deze worden in de factsheet afzonderlijk toegelicht.

  • Ouderenmishandeling en huiselijk geweld: prestatieveld 7
  • EĆ©n front-office, maar andere aanpak
  • Ouderenmishandeling en mantelzorgondersteuning: prestatieveld 4
  • Ouderenmishandeling en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ): prestatieveld 8
  • Ouderenmishandeling en informatie en cliĆ«ntondersteuning: prestatieveld 3
  • Wat kunnen hulpverleners doen?

pdf bestandFactsheet II: Ouderenmishandeling en de Wmo (pdf, 627 Kb)


MOVISIE. (2009). Factsheet II: Ouderenmishandeling en de Wmo. Utrecht: MOVISIE.