Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

11-04-2018

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Hoe kun je als gemeente bevorderen dat professionals in staat zijn signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld tijdig op te vangen en adequaat te handelen?
In dit factsheet komt het belang van deskundigheidsbevordering aan bod, in relatie tot de Meldcode.

Beleidsdoelstellingen van gemeenten die naar voren komen uit de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld worden besproken.

Tilburg wordt genoemd als goed voorbeeld van een gemeente die investeert in scholing op maat van verschillende beroepsgroepen door Veilig Thuis.

Download

pdf-bestandMeldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld (Pdf-bestand, 396,52 KB, via NJi.nl)


Kooijman, K., & Wilde, E.J. de (2018). Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Utrecht: NJi.