Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Ouderenmishandeling in 2014

16-06-2015

Feiten en cijfers van Movisie over meldingen en adviesvragen die binnenkwamen bij de toenmalige Steunpunten Huiselijk Geweld.

Cijfers

De cijfers betreffen alleen ouderenmishandeling als een vorm van huiselijk geweld. Niet inbegrepen is mishandeling of misbruik door hulpverleners in het kader van een zorgrelatie.

In 2014 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen meldingen (1541) en adviesvragen (819). Meldingen komen voornamelijk van professionals (74%) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, politie of werken in een wijkteams. Net als in 2013 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld (psychische mishandeling 69%; lichamelijke mishandeling 46%; financieel misbruik 37%. Vrouwen (70%) zijn veel vaker slachtoffer dan mannen (30%). Bij 19% van de meldingen was er sprake van ontspoorde mantelzorg.

Meer informatie en downloaden

externe linkFactsheet Ouderenmishandeling in 2014 (via movisie.nl)


Goes, A. (2015). Factsheet ouderenmishandeling in 2014. Utrecht: Movisie.