Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet huwelijksdwang

03-02-2010

De nieuwe versie van de factsheet huwelijksdwang (update versie november 2009) bevat definities, beleidsinformatie en overzichten van de aanpak van huwelijkdsdwang. De factsheet is samengesteld door MOVISIE.

Huwelijksdwang is kortweg het dwingen van een meisje/vrouw of een jongen/man tot een huwelijk, door ouders, familie of gemeenschap. Het kernbegrip is ‘dwang’. Er is een glijdende schaal van ‘zachte dwang in de vorm van sociale en psychische druk’ tot ‘onder dreiging van fysiek en/of psychisch geweld dochter of zoon dwingen met een door de ouders of andere familieleden uitgezochte partner te trouwen’. Of te trouwen voor een bepaalde leeftijd.

In de factsheet huwelijksdwang vindt u o.a.:

  1. Wat is huwelijksdwang?
  2. Waar komt het voor en hoe vaak?
  3. Kwalitatief onderzoek
  4. Gevolgen van huwelijksdwang
  5. Redenen voor huwelijksdwang
  6. Nederlands beleid tegen huwelijksdwang
  7. Preventie en bestrijding van huwelijksdwang lokale en nationale initiatieven
  8. Europees beleid tegen huwelijksdwang
  9. Een casus
  10. Bronnen en aanbevolen literatuur

Voor de volledige tekst van de pdf bestandFactsheet huwelijksdwang (pdf, 543 Kb)(12 pagina's, november 2009).