Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Factsheet Seksueel geweld

08-02-2010

Seksueel geweld: iedereen kan slachtoffer zijn

Als iemand gedwongen wordt seksuele handelingen uit te voeren of te ondergaan, spreken we van seksueel geweld of seksueel misbruik. Veelvoorkomende vormen zijn aanranding, verkrachting en seksuele intimidatie. Het komt overal voor: op straat, op het werk, in de sport, op school, binnen een hulpverleningsrelatie, binnen het huwelijk. Uit onderzoek blijkt dat ruim vijftien procent van de meisjes in Nederland voor het zestiende jaar een of meer ervaringen heeft met seksueel misbruik door verwanten. Bij één op de vijf meldingen van seksuele kindermishandeling is een jongen het slachtoffer.

Opbouw Factsheet

  1. Wat is seksueel geweld? – begripsomschrijving vanuit verschillende invalshoeken
  2. Vormen van seksueel geweld – de belangrijkste vormen en de juridische aspecten
  3. Omvang – cijfers uit recent onderzoek
  4. Slachtoffers – risicofactoren, risicosituaties, slachtoffergroepen en gevolgen
  5. Plegers – statistische kenmerken en achtergronden
  6. Preventie en vroegtijdige signalering
  7. Beleid - infrastructuur
  8. (Keten)aanpak – politie en justitie - hulpverlening
  9. Literatuur
  10. Adressen en websites

Download pdf bestandFactsheet Seksueel Geweld (pdf, 2,05 MB) (november 2009, 3e herziene druk, 28 pag.)