Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Geweld in mannenrelaties

02-02-2004

Onderzoek van de Schorerstichting en de Universiteit van Utrecht naar aard, dynamiek en gevolgen van geweld in mannenrelaties. Het probleem van geweld in mannenrelaties wordt volgens de onderzoekers gebagatelliseerd. Het wordt niet serieus genomen of domweg ontkend.

Het rapport wijst uit dat het geweld in mannenrelaties meestal vrij ernstig is; naast blauwe plekken, kneuzingen en ontwrichtingen kwamen ook steekwonden, een kapot geschopte knie en ander ernstig letsel voor. De psychische klachten zijn echter nog groter. Het zwijgen van de omgeving, het niet serieus genomen worden en de angst om niet geloofd te worden, versterken allen de gevolgen van het geweld dat de mannen hebben meegemaakt.

Dit leidt bijvoorbeeld tot angstklachten, depressieve gevoelens, verlies van eigenwaarde, concentratieproblemen, slaapproblemen en gedachten over zelfdoding. Mishandelde mannen zoeken hulp bij professionals (zowel politie als psychische hulpverleners) of bij familie, vrienden of kennissen. Schaamte en angst vormen daarbij toch een drempel. Er wordt daarom meestal ook geen aangifte gedaan bij de politie. Velen raken geïsoleerd.

Kers, S., Nijman, A., & Ramaekers, S. (2004).Geweld in mannenrelaties: Een verkennend onderzoek naar de aard, de dynamieken de gevolgen van geweld in mannenrelaties. Amsterdam: Schorer.