Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen 2014

01-08-2016

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's.

Gegevens over de prevalentie van zedendelicten en geweldsdelicten - waaronder huiselijk geweld - onder kinderen en jongeren in 2014 per gemeente, jeugdzorgregio en Veilig Thuis regio. Deze gegevens zijn op maat aangeleverd door het CBS op verzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Cijfers per regio

Uit de cijfers blijft dat slachtofferhulp voor de jeugd varieert per regio. Slachtofferhulp Nederland (SHN) ondersteunde in 2014 relatief de meeste minderjarige slachtoffers van geweld in de jeugdzorg-regio’s Flevoland, Rijnmond en Zaanstreek-Waterland. In de regio’s Friesland, Midden-Limburg West en de Achterhoek ontvingen de minste minderjarigen slachtofferhulp.

In jeugdzorgregio Flevoland kwamen 36 van elke 10 duizend minderjarigen in contact met slachtofferhulp vanwege een geweldsdelict. In de regio’s Rijnmond en Zaanstreek-Waterland waren dit er 32. In Friesland, Midden-Limburg West en de Achterhoek ondersteunde SHN minder dan 13 van elke 10 duizend minderjarigen.

4 op 10 ondersteunde slachtoffers zedendelict onder 18

Vier op de tien personen die vanwege een zedendelict in contact kwamen met SHN waren minderjarig. Bij geweldsdelicten was 13 procent van de cliënten minderjarig. In totaal vonden bijna 9 duizend minderjarige slachtoffers van een gewelds- of zedendelict, of hun naasten, hun weg naar slachtofferhulp.

Lees meer over de resultaten

externe linkSlachtofferhulp voor jeugd varieert per regio (via cbs.nl)

Download de gegevens

externe linkGewelds- en zedendelicten onder kinderen 2014 (xlsx-bestand, 268 KB, via cbs.nl)