Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

16-10-2017

Onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn naar verhouding vaak afkomstig uit eenoudergezinnen. Ook is het aantal geregistreerde slachtoffers relatief groot in gezinnen met niet-werkende ouders. Dit blijkt uit een verkennende studie die het CBS heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Leeftijd bij geregistreerd slachtofferschap kindermishandeling

In 2014 stonden er 19.340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s. Dit is 6 op de 1.000 kinderen. Vooral jonge kinderen: van de kinderen tot en met 3 jaar werden 7 op de 1.000 kinderen geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling. Bij kinderen tussen 4 en 11 jaar waren dat er 6 op de 1.000 en bij kinderen tussen 12 en 17 jaar 4 op de 1.000 kinderen.

Prevalentie

In het onderzoek zijn alleen geregistreerde gevallen van kindermishandeling meegenomen.

Herkomst cijfers

Er is gebruikgemaakt van gegevens uit 2014 van de zestien toenmalige AMK’s. Sinds 1 januari 2015 wordt kindermishandeling bij Veilig Thuis gemeld. Het CBS ontvangt ook gegevens van de Veilig Thuis-organisaties over kindermishandeling. Maar de betrouwbaarheid en volledigheid van deze cijfers is nog niet voldoende om cijfers samen te stellen over het aantal kinderen dat betrokken is bij een melding/onderzoek naar kindermishandeling.

Verder lezen

externe linkGezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling (via cbs.nl)