Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gezond opgroeien : Verkenning jeugdgezondheid

07-03-2014

De verkenning geeft een samenhangend overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren en gaat in op leefstijl en mogelijke problemen in de sociale omgeving.

De Nederlandse jeugd is over het algemeen gezond. De gezondheid is de afgelopen tien jaar op grote lijnen niet wezenlijk veranderd, maar wel op specifieke onderdelen. Zo zijn jongeren minder gaan roken en drinken, maar is het aantal opnamen op de spoedeisende hulpafdeling vanwege extreem drankgebruik juist toegenomen. Het aantal kinderen met overgewicht is de laatste jaren gestabiliseerd, maar blijft op een hoog niveau. Op de middelbare school worden minder kinderen gepest; op de basisschool is dat aantal ongeveer gelijk gebleven. Het aantal meldingen van kindermishandeling toegenomen, maar hoe dit zich verhoudt tot het werkelijke aantal gevallen is niet bekend. Kinderen met een lage sociaaleconomische status hebben een hoger risico op een ongezonde leefstijl en psychische problemen. Verder is er sprake van een toenemend gebruik van sociale media onder jongeren en is de groep te vroeg geboren kinderen gegroeid.

Een deel van de publicatie (paragraaf 5.2) is gewijd aan de problemen in de gezinsomgeving en met name kindermishandeling (pagina 61-64).

pdf bestandGezond opgroeien : Verkenning jeugdgezondheid (pdf, 3,2 MB) (via officielebekendmakingen.nl)


Hamberg-van Reenen, H.H., & Meijer, S.A. (2014). Gezond opgroeien : Verkenning jeugdgezondheid. Bilthoven: RIVM.