Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Groeit de jeugdzorg door?

29-11-2013

Het beroep op de voorzieningen. Realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017

De zorg voor jongeren met opgroei- en opvoedproblemen is nogal versnipperd. Hierdoor is er geen goed zicht op de hoeveelheid zorg die deze jongeren nodig hebben. Dit rapport biedt voor het eerst een overzicht van de vraag naar jeugdzorg. Dit inzicht is van groot belang, omdat gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van alle zorg voor jongeren van 0 tot en met 17 jaar en hun opvoeders.
Het rapport brengt voor verschillende jeugdzorgvoorzieningen in kaart welk beroep daarop is gedaan in de periode 2001-2011. Het geeft ook de groei weer van het geheel aan jeugdzorgvoorzieningen voor die periode. Tot slot biedt het een indicatie van de toekomstige ontwikkeling van het beroep op de afzonderlijke jeugdzorgvoorzieningen en het totaalpakket aan jeugdzorg voor de periode tot en met 2017.

Belangrijkste conclusies

  • In 2010 werd bijna 400.000 keer een beroep gedaan op jeugdzorgvoorzieningen. Ongeveer één op de dertien jongeren van 0 tot en met 17 jaar had te maken met provinciale jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of zorg voor jeugdigen met beperkingen.
  • In de periode 2001-2011 groeide het totale beroep op de jeugdzorg gestaag, met gemiddeld 4,6% per jaar. De laatste jaren neemt het groeitempo af.
  • Door de ontwikkeling van de onderzochte risicogroepen (o.a. jongeren met een lage opleiding, opgroeiend in eenoudergezin of in een huishouden met verslavingsproblemen) zou het beroep op de jeugdzorg naar verwachting juist zijn afgenomen.
  • Mogelijk hebben beleidswijzigingen uit het verleden, andere behandelmethoden en maatschappelijke trends een rol gespeeld in de groei van het beroep op de jeugdzorg.
  • Naar verwachting neemt de groei in het beroep op jeugdzorg tot en met 2017 af naar gemiddeld 2,2% per jaar. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toekomstige veranderingen in de organisatie van de jeugdzorg.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de publicatie:
SCP: Klarita Sadiraj, tel.: 070 – 340 7931, e-mail: k.sadiraj@scp.nl.
Voor algemene vragen: Irma Schenk, tel. 070-340 5605, e-mail: i.schenk@scp.nl

pdf bestandGroeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017 (pdf, 1 MB) (via scp.nl)


Sadiraj, K., Ras,M., Putman, L. & Jonker, J. (2013). Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017. Den Haag. SCP.