Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Het taboe doorbroken

25-05-2011

‘Het taboe doorbroken’ geeft een overzicht van de resultaten die bereikt zijn in de tien jaar dat er actie is gevoerd tegen eergerelateerd geweld. Het taboe jegens eerwraak in de Turkse gemeenschap is in die periode vrijwel verdwenen.

Korte beschrijving

De Nederlandse regering vroeg het Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) tien jaar geleden om niet alleen discussies voeren en eergerelateerd geweld afkeuren, maar ook te bevorderen dat vrouwen en mannen zich tegen de dreiging van geweld teweer zouden stellen. Daardoor werd het noodzakelijk om samen te werken met de politie en de vrouwenopvang. Die alleen konden immers zorgen voor bescherming en hulpverlening.

De inzet van Turkse organisaties in het programma is breder geweest dan ooit tevoren: 201 Turkse organisaties zijn bij de activiteiten betrokken geweest. Alle godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke stromingen hebben op enigerlei wijze in het programma geparticipeerd. Gezamenlijk hebben de federaties de verantwoordelijkheid opgepakt en zijn aan de slag gegaan. Elk vanuit een eigen benadering, maar met gemeenschappelijke doelen.
Banner Aan de goede kant van de eer
Door het IOT en de aangesloten federaties zijn zeven campagnes gevoerd om eergerelateerd geweld en het voorkomen daarvan aan de orde te stellen. Deze brochure bestaat uit het verslag van de laatste campagne: het kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer.’

Resultaten

De inspanningen van de bij het IOT aangesloten federaties hebben er samen voor gezorgd dat:

  • 201 Turkse zelforganisaties in Nederland het Handelingsprotocol hebben onderschreven en uitgewerkt.
  • 143 bijeenkomsten zijn georganiseerd die zijn bijgewoond door ruim 5.000 mensen.
  • 70.000 mensen uit de Turkse gemeenschap zijn geïnformeerd over de rol en werkwijze van de politie, de vrouwenopvang en andere relevante hulpverlenende instanties bij (dreigend) eergerelateerd geweld.
  • bijna 1.500 mensen uit de Turkse gemeenschap bekend zijn met gedragsalternatieven rond EGG.
  • 36 Turkse zelforganisaties in tien gemeenten op unieke wijze samenwerken met politie, vrouwenopvang en andere relevante hulpverlenende instanties om een aanpak van eergerelateerd geweld te realiseren.

‘Best practice’

De werkwijze die in Aan de goede kant van de eer wordt gebruikt geldt inmiddels als ‘best practice’ voor een preventieve aanpak van eergerelateerd geweld en is tevens toepasbaar op allerlei andere maatschappelijke vraagstukken. De bouwstenen voor een gezonde samenwerking tussen zelforganisaties en professionals zijn:

  • Gelijkwaardige partnerschap.
  • Heldere, aansprekende projectboodschap.
  • Inzicht en vertrouwen in elkaars werkwijze.
  • Realistische wederzijdse verwachtingen van de samenwerking.

Download


Het taboe doorbroken, Tien jaar actie tegen eergerelateerd geweld. Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Utrecht, mei 2011.