Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Het AMK op de kaart?

13 juli 2006

Onderzoek naar effect naamsbekendheidcampagne Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.

In het najaar van 2003 zijn door de meeste AMK’s campagnes gevoerd om de naamsbekendheid te vergroten. Hiervoor werden tv- en radiospots, posters en folders ingezet. Het effect van deze campagnes is gemeten met telefonische interviews onder 1.800 huishoudens, verspreid over Nederland door twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht, Cees Hoefnagels en Machteld Zwikker.

Daaruit komt naar voren dat: "het AMK staat redelijk op de kaart van de Nederlandse bevolking. De campagne heeft aanwijsbaar bijgedragen aan het vergroten van de AMK-naamsbekendheid, maar de omvang van deze vergroting is (uitermate) gering. Bovendien is er inzicht verworven in delen van de bevolking die het AMK vaker kennen dan andere delen. Het neveneffect van de campagne (het contact opnemen met het AMK met een vermoeden van kindermishandeling) is groter dan het beoogde hoofdeffect (grotere naamsbekendheid). Het aantal meldingen en adviezen nam tijdens de campagne duidelijk toe, maar niet of nauwelijks door de beoogde doelgroep." (Conclusie p. 13).

Enkele concrete resultaten:

Het aantal meldingen van het vermoeden van kindermishandeling is significant toegenomen tijdens en na de naamsbekendheidcampagne van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling in het najaar van 2003. Tijdens de campagne nam het aantal meldingen met 14% toe. De campagne heeft tot een iets grotere bekendheid van de AMK’s geleid (van 3,30 naar 3,49 op een zespuntsschaal), maar dit beoogde hoofdeffect wordt ruimschoots overtroffen door de toename in het aantal meldingen

Uit de metingen blijkt verder dat 4,1% van de respondenten een vermoeden heeft van kindermishandeling in de directe omgeving. Dit percentage staat in schril contrast tot het percentage van de bevolking dat zich tot het AMK wendt: dat percentage ligt rond 1 promille.

Download het rapport:pdf bestandHet AMK op de kaart? Onderzoek naar het effect van de campagne ter vergroting van de naamsbekendheid van het AMK (pdf, 293 Kb) (16 pag.)