Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Het stoppen van geweld of het verspillen van geld?

15-11-2006
Een onderzoek naar de werking en de gevolgen van de Training Agressie Beheersing Huiselijk Geweld.

Het onderzoek had tot doel een beeld te krijgen van de werking en de gevolgen van één van de justitiële daderaanpakken in Twente: de Training Agressie Beheersing Huiselijk Geweld die sinds de zomer van 2003 door het Legerdes Heils Jeugdzorg en Reclassering wordt uitgevoerd.

De Training Agressie Beheersing Huiselijk Geweld is een straf die door justitie wordt opgelegd aan daders van lichtere geweldsdelicten in de huiselijke sfeer. De training beoogt deelnemers in 26 uur leren alternatieven te ontwikkelen voor agressief gedrag.Het volgen van de training moet deelnemers in de eerste plaats zicht geven op hun agressie en gedrag. In de tweede plaats moeten deelnemers cognitieve vaardigheden en gedragsvaardigheden aanleren. Hiertoe wordt in elke training een ander onderwerp besproken, dat wordt overgebracht door middel van mondelinge en schriftelijke uitleg, films, spellen, oefeningen en huiswerk. Op deze manier wordt getracht gewelddadig gedrag te voorkomen en/of te beëindigen.
Om te kijken of de training invloed zou kunnen hebben op het gedrag is nagegaan of en in welke mate de training rekening houdt met belangrijke voorwaarden voor gedragsverandering. Daaruit komt naar voren dat de opzet van de trainiging in vele, maar niet alle opzichten met die voorwaarden rekening houdt.

Uit de bestudering van de effecten van de training komt naar voren dat de personen die de training gevolgd hebben minder geweld plegen en bijdraagt aan het stoppen van geweld. Dit effect is niet alleen toe te schrijven aan de training maar ook aan de contacten met politie en jusititie en aan de verandering van de leefsituatie van de betrokkenen in het algemeen.

Het rapport geeft tenslotte een aantal aanbevelingen en nadere overwegingen die bij kunnen dragen aan een versterkt effect van deze aanpak.

De pdf bestandvolledige tekst van Het stoppen van geweld of het verspillen van geld? (pdf, 733 Kb).