Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aan de voordeur van vrouwenopvang, onderzoek naar de instroom

Hoge drempels bij vrouwenopvang

14-07-2003

Het is lastig om een plaats te krijgen bij een instelling voor vrouwenopvang en er wordt vaak 'nee' verkocht. Zowel de vrouwen als hun verwijzers moeten heel veel verschillende voorzieningen bellen om binnen te komen. Medewerkers van de vrouwenopvang bevestigen dit. Het bellen neemt niet zelden dagen in beslag. Vrouwen die al uit huis zijn weggegaan en nog niet bij de vrouwenopvang terechtkunnen, moeten dan ook vaak improviseren om een plaats te krijgen waar zij met hun kinderen kunnen slapen.

Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar de instroom bij vrouwenopvang. Aan de voordeur van de vrouwenopvang vindt over het algemeen een strenge selectie plaats. Vrouwenopvangvoorzieningen hanteren zeer uiteenlopende criteria. Er zijn verschillen in het omgaan met een onzekere of onduidelijke verblijfstatus, de motivatie van vrouwen om aan hun problemen te werken en hun vermogen om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen.

Maar ook de aanwezigheid van psychische problemen, verslavingsproblemen, zwakbegaafdheid of lichamelijke problemen kunnen de afhandeling bemoeilijken. De gehanteerde criteria zijn allerminst hard en worden soms dagelijks aangepast. Medewerkers signaleren een toestroom van vrouwen met zware problemen. Zij hebben de indruk dat het aanbod niet meer goed is toegesneden op de groep vrouwen die binnenkomt. Het is moeilijk de gewenste kwaliteit te bieden.

Vrouwenopvangvoorzieningen verkopen vaak nee aan de voordeur. Op ongeveer 45% van de geregistreerde aanmeldingen - zo'n 17 500 per jaar - volgde in de periode 1999 tot en met 2001 geen intake, en op zo'n 60% van de intakes die wel plaatsvonden - zo'n 9 400 per jaar - volgde in die periode geen opname. Vanwege de vele dubbeltellingen in de registratie is niet na te gaan om hoeveel unieke vrouwen het hierbij gaat. Er is een capaciteitstekort, maar het is niet vast te stellen hoe groot dit is.

Het onderzoek doet verschillende aanbevelingen. Te denken valt aan het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid voor de toegankelijkheid van de vrouwenopvang. De verantwoordelijkheden van de opvang voor de vrouwen tijdens het aanmeldingsproces zouden moeten worden vastgelegd. Er moet kwaliteitsbeleid worden gemaakt voor het aanmeldingsproces, zoals het vaststellen van de maximale tijdsduur tussen aanmelding en plaatsing en de bereikbaarheid buiten kantooruren. Ook moet er zo snel mogelijk een nieuw registratiesysteem komen met de mogelijkheid om unieke personen te onderscheiden en hun route door de vrouwenopvang te volgen.

pdf bestandAan de voordeur van de vrouwenopvang, een onderzoek naar de instroom (pdf, 1, Mb) (via werkplaatsenoxo.nl)

Aan de voordeur van de vrouwenopvang, een onderzoek naar de instroom, Judith Wolf, Dorine Greshof en Janet Jager. Te bestellen bij het Trimbos-instituut onder bestelnummer AF0471, tel. 030-2971180 of via bestel@trimbos.nl. Kosten € 15.