Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rol huisarts bij herkennen partnergeweld

Getrainde huisarts helpt meer mishandelde vrouwen – en nog beter ook.

Samenvatting

Mishandelde vrouwen bezoeken bijna twee keer zo vaak de huisarts met allerlei onverklaarbare klachten, en gebruiken drie tot zeven keer meer pijnstillers. Huisartsen herkennen dit probleem onvoldoende en krijgen hierin nauwelijks scholing. Sylvie Lo Fo Wong onderzocht of een nieuwe training ervoor zorgt dat huisartsen huiselijk geweld wel signaleren. Het blijkt dat getrainde huisartsen bijna vijf keer zo vaak mishandeling signaleren; ook zijn zij goed in staat het geweld tijdens het consult te bespreken. De mishandelde vrouwen stellen het bespreekbaar maken van partnergeweld erg op prijs. Ze waarderen vooral het luisteren en de stimulans van de huisarts om iets aan de situatie te veranderen. Na een jaar blijkt bij een meerderheid van de mishandelde vrouwen de situatie daadwerkelijk te veranderen