Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland

28-11-2012

Onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers.

Aanleiding

Uit onderzoeken in Australië, Canada, Ierland en de Verenigde Staten blijkt dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld rapporteren dat de mishandelende (ex-)partner ook het huisdier heeft mishandeld en dat zij de beslissing te vluchten hebben uitgesteld vanwege bezorgdheid over het dier. Het huidige onderzoek dient om te verkennen of de veronderstelde verbanden tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland eveneens van toepassing zijn.

Methode

Als meetinstrument is een vertaalde en bewerkte Nederlandstalige uitgave van de Pet Treatment Survey middels interview afgenomen bij 162 vrouwelijke huisdiereigenaren tussen de 20 en 59 jaar. De respondenten bestaan uit twee groepen; vrouwen die vanwege huiselijk geweld in een opvanglocatie verblijven (N = 51) en vrouwen uit de algemene populatie (N = 111).

Resultaten

Uit de resultaten blijkt er significant vaker (p = .00) sprake van (dreiging met) dierenmishandeling onder de vrouwen uit de opvang in vergelijking met de vrouwen uit de algemene populatie. Een derde van de mishandelde vrouwen (33%) rapporteert dat de (ex-)partner wel eens heeft gedreigd één van de huisdieren pijn te doen en ruim de helft (55%) verklaart dat de (ex-)partner het huisdier daadwerkelijk heeft pijn gedaan of gedood. Daarbij zijn veelal meerdere vormen van dierenmishandeling toegepast, vaak over een periode langer dan zes maanden met meer dan zes incidenten. De dieren in kwestie betreffen veelal honden en katten. De band met het bedreigde of mishandelde huisdier wordt grotendeels als heel hecht beschreven, waarbij het dier een bron van troost en vriendschap is. Daarnaast noemt een klein deel van de vrouwen uit de opvang (11%) dat de (ex-)partner de hond op haar heeft afgestuurd om haar te verwonden. Meer dan de helft van de mishandelde vrouwen (69%) verklaart dat het geweld in het gezin is begonnen tegen haar, een kwart (25%) benoemt dat het geweld is ontstaan tegen de dieren. Tussen de mishandelde vrouwen en de vrouwen die geen huiselijk geweld hebben meegemaakt is er geen verschil in de mate waarin zij zelf dierenmishandeling plegen. Tevens is er geen verschil tussen beide groepen in de mate waarin de kinderen van de vrouwen dierenmishandeling plegen. Wel blijken kinderen, indien er
sprake is van dierenmishandeling, in 60% van de gevallen getuige te zijn geweest van het geweld en helpen kinderen van de vrouwen uit de opvang minder vaak in de verzorging van de huisdieren. Opmerkelijk is dat vrouwen uit de opvang vaker (p = .02) de dierenarts bezoeken. Onder de gevallen van dierenmishandeling bezoekt zelfs het merendeel (88%) jaarlijks de dierenarts. Tot slot heeft een groot deel van de vrouwen (41%) vanwege zorgen om de huisdieren de vlucht naar de opvang uitgesteld.

Conclusies

Uit deze onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat er een relatie is tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De bevindingen benadrukken de noodzaak om samenwerking en verbinding in kennisuitwisseling, preventie en hulpverlening tussen organisaties die zich richten op de aanpak van huiselijk geweld en dierenwelzijnsorganisaties. Momenteel blijven vrouwen, kinderen en dieren langer in gevaarlijke gewelddadige situaties dan nodig vanwege het anderzijds gedwongen moeten achterlaten van geliefde huisdieren. Het hebben van huisdieren zou geen obstakel moeten vormen in de beslissing om te vluchten uit een gewelddadige relatie.

Bestellen / downloaden

Dit rapport is te downloaden van www.kadera.nl of te bestellen bij:
Kadera aanpak huiselijk geweld
Postbus 1058, 8001 BB Zwolle
T: +31(0)38 42 22 495
W: www.kadera.nl
E: info@kadera.nl

pdf bestandDownload de volledige tekst van "Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland" (pdf, 2,2 MB)


Garnier, W., & Enders-Slegers, M.J. (2012). Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland. Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Zwolle: Kadera aanpak huiselijk geweld.