Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld gemeld en dan...?

12-01-2016

Onderzoek naar de afhandeling van huiselijk-geweldincidenten door de politie.

Het onderzoek, in opdracht van Politie en Wetenschap, bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Een kwantitatief onderzoek is uitgevoerd via de BVH-database 2013 en 2014 van de politie-eenheid Amsterdam. Kwalitatief onderzoek is op landelijk niveau uitgevoerd. Dit bevat interviews, focusgroepen en digitale vragenlijst onder politiemedewerkers.

Kwantitatief onderzoek

Huiselijk-geweldincidenten werden ingedeeld in vier categorieën:

  • Incidenten met uitsluitend strafrechtgerichte componenten.
  • Incidenten met uitsluitend bestuursrechtelijke componenten (in het kader van de wet Preventief Huisverbod).
  • Incidenten met zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke componenten (‘samenloop’).
  • Incidenten zonder strafrechtelijke of bestuursrechtelijke componenten (‘restcategorie’).

Van de ongeveer 7000 jaarlijkse huiselijk geweld incidenten in Amsterdam, volgt ongeveer een vijfde uitsluitend een strafrechtelijk traject en ongeveer tien procent alleen een bestuursrechtelijke afhandeling. Als de samenloop verrekend is, betekent dit dat de helft van de incidenten géén strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk vervolg krijgt en dat ook niet bekend is welke inspanningen dat van de politie dan wel of niet vraagt (restcategorie).

Zorgmeldingen

Zorgelijk is dat er in Amsterdam niet altijd bij betrokkenheid van minderjarigen een zorgmelding wordt gedaan bij Veilig Thuis terwijl dit wel protocol is. Dit gebeurt niet in ongeveer een derde tot de helft van het totaal aantal huiselijk geweld incidenten waar een of meer minderjarigen bij betrokken zijn, zo blijkt uit dit onderzoek.

Kwalitatief onderzoek

Uit het kwalitatieve landelijk uitgevoerde onderzoeksdeel blijkt dat sommige coördinatoren huiselijk geweld handmatig nagaan welke incidenten alsnog als huiselijk geweld moeten worden aangemerkt. Zij overleggen met Veilig Thuis en/of Veiligheidshuis welke acties per casus ondernomen moeten worden.

Focus

De focus ligt wel vooral op opsporing en minder op wat nodig is om het geweld te doen stoppen of de veiligheid van slachtoffers te bewerkstelligen. Ook blijkt de restcategorie soms een ‘gemakkelijker’ weg en is niet altijd bekend dat wanneer kinderen niet op de hoogte zijn van het geweld dit toch een vorm van kindermishandeling is.

Uitgebreide samenvatting en download

externe linkHuiselijk geweld gemeld en dan...? (via politieenwetenschap.nl)


Vink, R.M., Broek, H. van den, Harten, L.V. van, Lenting, E., Elzinga, P. (2015). Huiselijk geweld gemeld en dan...?. Leiden: TNO.
TNO/CH 2015 R 11166