Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld, huisdieren en opvang

30-11-2014

Resultaten quickscan

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen welke mogelijkheden de opvanginstellingen bieden voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren, zowel voor de slachtoffers als voor hun huisdieren.
Tevens wordt onderzocht in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden, welke ervaringen de opvanginstellingen hebben met de opvang van deze groep slachtoffers (en hun huisdieren), welke knelpunten optreden en welke mogelijkheden er zijn om deze knelpunten op te lossen.

Het onderzoek moet het ministerie van VWS in overleg met de VNG en de Federatie Opvang in staat stellen een beargumenteerde afweging te maken of specifieke maatregelen voor deze groep slachtoffers wenselijk en mogelijk zijn.

Conclusies

Tot op heden blijkt dat er niet tot nauwelijks structurele opvangmogelijkheden voor huisdieren bij (of via) de opvanginstellingen zijn. Een (groeiend) aantal opvanginstellingen en ketenpartners is er echter van overtuigd dat er wel degelijk behoefte is aan opvangmogelijkheden voor huisdieren.

Experimenten met opvang huisdieren

Recent is een aantal experimenten gestart, waarbij slachtoffers van huiselijk geweld de mogelijkheid geboden wordt hun huisdier te laten opvangen. De experimenten die de komende tijd worden uitgevoerd, verdienen het om gemonitord te worden. Via deze experimenten kan inzicht verkregen worden
op de organisatorische, financiƫle en ook juridische voorwaarden waaraan een goede opvang van huisdieren moet voldoen.

pdf-bestandHuiselijk geweld, huisdieren en opvang. Resultaten quickscan (pdf-bestand, 2,1 MB, via rijksoverheid.nl)


Kriek, F., Oude Ophuis, R. (2014). Huiselijk geweld, huisdieren en opvang. Resultaten quickscan. Eindrapport. Amsterdam: Regioplan.