Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting

15-09-2011

Tweede van een viertal vervolgstudies naar (slachtoffers en) daders van huiselijk geweld: het delictverleden, ontwikkelingsfactoren en psychopathologie van huiselijk geweldplegers.

Aanleiding

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn in de periode van 2007-2010 vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Een vervolgonderzoek was gewenst omdat niet alle onderzoeksvragen in de vier studies werden beantwoord. De vervolgstudies zijn uitgevoerd door The International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Aan het onderzoek is meegewerkt door medewerkers van Tilburg University Forensische Psychologie, poliklinisch psychiatrisch forensisch centrum Het Dok, FPC de Kijvelanden en FPC de Kijvelanden en FPC de dr. S. van Mesdag.
Het volledige vervolgonderzoek bestaat uit drie rapportages in de vorm van factsheets en een pdf bestandoverkoepelende samenvatting (pdf, 110 Kb) (via website WODC). Een vierde factsheet heeft betrekking op onderzoek naar de vier typologieën van huiselijk geweld van Johnson (1995; 2008) en zal in het najaar van 2011 worden opgeleverd.

Onderzoeksvragen

De vragen in deze vervolgstudie zijn:

  1. Wat is het delictverleden van huiselijk geweldplegers? Is er sprake van herhaald huiselijk geweld? Zijn plegers van huiselijk geweld en partnergeweld specialisten of generalisten?
  2. Kan het daderprofiel op basis van beschikbare data verder worden aangescherpt en wat is bekend over de psychopathologie van de huiselijke geweldpleger (huiselijk geweld en partnergeweld)?
  3. Zijn er verschillen op diverse factoren tussen huiselijk geweldplegers en niet-huiselijk geweldplegers?

Het onderzoek betreft egroep van 71 huiselijk geweldplegers (60 mannen en 11 vrouwen), die in behandeling zijn in het poliklinische forensisch centrum het Dok. De resultaten gelden alleen voor deze groep. Van de 71 respondenten waren er 38 op vrijwillige basis de overige 33 op basis van dwang (veroordeling).

Resultaten

  • De meeste huiselijk geweldplegers maken zich ook schuldig aan andere delicten (lichte vergrijpen, vermogensdelicten en geweld buiten de gezinssfeer).
  • Meer dan een op drie huiselijk geweldplegers is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld.
  • De meerderheid van de volwassen huiselijk geweldplegers had gedragsproblemen in de kindertijd en in de jeugd.
  • Van de plegers kwam een vierde uit een gezin waar sprake was van psychiatrische problematiek enbij een vierde van verslaving, bij meer dan een vijfde van somatische problemen en bij een kleine groep sprake van depressie (meer dan een tiende).
  • De huiselijk geweldplegers, vergeleken met niet-huiselijk geweldplegers hebben vaker psychisch geweld, fysiek geweld, seksueel geweld en een combinatie van geweld meegemaakt.
  • De huiselijk geweldplegers hebben vooral Cluster B stoornissen (dit is het dramatische cluster dat is opgebouwd uit de antisociale, narcistische, theatrale en borderline persoonlijkheidsstoornissen) en problemen met impulsbeheersing, uitbarstingen en emotieregulatie. Bijna de helft is verslaafd aan alcohol, een kleiner aantal aan cannabis en cocaïne.

Aanbeveling

De behandeling van huiselijk geweldplegers moet niet alleen gericht zijn op impulsbeheersing en emotieregulatie, maar moet aandacht besteden aan eigen slachtofferschap, de kwaliteit van en het functioneren binnen het sociale netwerk. Echter zonder de pleger in een slachtofferpositie te plaatsen

pdf bestandVolledige tekst van deze factsheet Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting* (pdf, Kb) (via website WODC) of externe link raadpleeg de beschrijving op de website van het WODC


Bogaerts, S., Henrichs, J.,& Klerx-van Mierlo, F. (2011). Huiselijk geweldplegers in een poliklinische forensisch psychiatrische setting:delictinformatie en persoonlijkheidspathologie. Tilburg:Intervict.