Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

In het oog, in het hart. Onderzoeksrapport van het project Preventie & bestrijding eerzuivering

01-12-2006

Stichting Vluchelingen-Organisaties Nederland (VON) houdt in deze rapportage de kennis over en aanpak van eergerelateerd geweld tegen het licht. Bevindingen over eergerelateerd geweld van vluchtelingenorganisaties zijn gebundeld in dit boek. De vluchtelingenorganisaties vertegenwoordigen vluchtelingen uit Afghanistan, Koerdistan, Somalie, Irak, Palestina en de Roma Gemeenschap. Het probleem wordt beschreven vanuit het perspectief van de vluchtelingen zelf.

Deel 1 van dit onderzoeksrapport geeft een korte beschrijving van het project ‘Preventie & bestrijding geweld tegen vluchtelingenvrouwen’. Dit project vormt de basis van dit boek en toont de manier waarop vluchtelingenorganisaties zich inzetten voor de aanpak van taboeonderwerpen. Terwijl het project uit twee delen bestond, namelijk een onderdeel gericht op eergerelateerd geweld en een onderdeel gericht op huiselijk geweld , gaat dit boek alleen in op het eerste.

Deel II kaart de specifieke problematiek aan van eergerelateerd geweld bij vluchtelingengroepen in Nederland. Ingegaan wordt op beïnvloedende factoren, te verdelen in sociaal-culturele factoren (de culturele achtergrond van een familie of gemeenschap) en sociaal-economische factoren (opleiding en werkgelegenheid). Ook migratiemotivatie (vanuit welke achtergrond en om welke reden zijn de vluchtelingen naar Nederland gekomen) en stressniveau (er is kans op een verhoogd stressniveau omdat deze vluchtelingen gevlucht zijn voor geweld) spelen een rol.

Ook wordt ingegaan op de knelpunten in de aanpak van eergerelateerd geweld. Ten eerste is de registratie een probleem, waardoor exacte cijfers ontbreken. Dit hangt samen met het feit dat vluchtelingenvrouwen zonder geldige of zelfstandige verblijfsstatus niet weten wat ze kunnen verwachten van politie en algemene (hulp)instellingen. Ten tweede wordt de vraag opgeworpen of er sprake is van vooroordelen, waardoor vluchtelingen met hun verhaal niet serieus worden genomen. Het derde knelpunt betreft mogelijke stigmatisering van (etnische) bevolkingsgroepen die in het dagelijks leven weinig met eerkwesties te maken krijgen, maar wel als zodanig worden bestempeld. Eergerelateerd geweld komt niet alleen voor als islamitische traditie van Turken en Koerden, maar bestaat ook in niet-moslimgebieden.

In deel III wordt een zijstap gemaakt naar het programma van VON waarin mentaliteitsverandering centraal stond. Onderzocht werd in hoeverre personen van Koerdische en Afghaanse vluchtelingenafkomst binnen korte termijn kunnen worden beïnvloed in hun attitude ten aanzien van eergerelateerd geweld.
Deel IV ten slotte geeft praktische tips voor zelforganisaties, hulpverleningsinstanties en lokale en landelijke bestuurders voor de aanpak van eergerelateerd geweld.

pdf bestandIn het oog, in het hart. Onderzoeksrapport van het project Preventie & bestrijding eerzuivering (pdf, 594 Kb) (via eervol.com (aan de goede kant van de eer))

Deze publicatie is te bestellen bij:
Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Sumatrakade 1003-1005
1019 RD Amsterdam
020 509 13 70
info@vluchtelingenorganisaties.nl
www.vluchtelingenorganisaties.nl


Dekker, A.F. (2006). In het oog, in het hart. Onderzoeksrapport van het project Preventie & bestrijding eerzuivering. Utrecht: Vluchtelingen-Organisaties Nederland.