Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Incidentie van kindermishandeling in Nederland.

Staatssecretaris Ross van het Ministerie van VWS kondigde op 23 maart 2004 aan dat de overheid een onderzoek laat uitvoeren naar de omvang van kindermishandeling in Nederland. VWS en Justitie financieren het onderzoek dat Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam gezamenlijk zullen uitvoeren. Het onderzoek is inmiddels van start gegaan. De resultaten worden mei 2006 verwacht.

De vakgroep Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden voert het Nederlandse onderzoek naar de incidentie van kindermishandeling uit. Het betreft een replicatie van het nationale incidentieonderzoek in Amerika dat inmiddels voor de vierde maal uitgevoerd zal worden (NIS-4). Voor het onderzoek worden beroepskrachten benaderd uit verschillende maatschapelijke sectoren. Zij hebben allen enigerwijze beroepshalve te maken met kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar.

Klik hier voor meer informatie.