Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Internationale verkenning gedwongen huwelijken

03-09-2009

Een literatuur- en bronnenonderzoek naar wettelijke maatregelen, beleid en publieke debatten in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Één van de uitingsvormen van eergerelateerd geweld is uithuwelijking, waarmee onder andere het uithuwelijken van de eerschender (al dan niet na schaking of verkrachting) wordt bedoeld. Er is dan sprake van gedwongen huwelijk. Het ontlopen van gedwongen huwelijk kan een aanleiding zijn voor eergerelateerd geweld.
Sinds de jaren 1990 is het gedwongen huwelijk een veelvuldig terugkerend item in de politiek in verscheidene Europese landen. Deze politieke discussie was aanleiding voor dit rapport. Het doel was een internationaal en actueel overzicht van het beleid op het gebied van gedwongen huwelijken in West-Europa te verschaffen. De centrale vraag daarbij was te onderzoeken wat er bekend is over het beleid en de discussies over gedwongen huwelijken in België, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

pdf bestandVolledige tekst van deze verkenning (pdf, 790 Kb) (via website WODC) of pdf bestandeen samenvatting (pdf, 130 Kb) (via website WODC)


Ratia, E., & Walter, A. (2009). Internationale verkenning gedwongen huwelijken. Een onderzoek naar wettelijke maatregelen, beleid en publieke debatten in België«, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.