Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jaarbericht Kinderrechten 2016

03-06-2016

Overzicht van Defence for Children en Unicef Nederland van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.

Kinderrechtelijke zorgen

Over de zeer kwetsbare groep kinderen die met kindermishandeling te maken krijgt, zijn geen goede cijfers beschikbaar, niet over het aantal en niet over hoe snel ze hulp krijgen. "Dat is zorgelijk omdat inspectierapporten over Veilig Thuis kritisch zijn. Er ontbreekt bovendien een landelijke werkwijze die garandeert dat kinderen op Texel op een vergelijkbare wijze worden behandeld als een mishandeld kind in Tilburg. Dit risico van ongelijke behandeling moeten we voorkomen", zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children.

Wijkteams

In 2015 kregen 347.930 jongeren te maken met jeugdhulp. De wijkteams stonden 24.650 jongeren bij. Deze wijkteams zijn echter nog niet op volle kracht.

Beleidsaanbevelingen betreffende kindermishandeling

  1. Zorg ervoor dat kindermishandeling daadwerkelijk stopt en verbeter het toezicht op veiligheid.
  2. Installeer een landelijk coƶrdinerend orgaan voor de aanpak van kindermishandeling zoals is voorgeschreven in internationale regelgeving. Dit maakt het mogelijk te werken vanuit een landelijke visie met bijbehorende begroting, volgens een meer uniforme werkwijze, conform strenge kwaliteitseisen wat op centraal niveau wordt gemonitord en geƫvalueerd.
  3. Betrek kinderen actief bij de aanpak van kindermishandeling.
  4. Versoepel de regelgeving die vereist dat beide ouders toestemming moeten geven voor een intakegesprek en diagnostiek bij (een vermoeden van) kindermishandeling.
  5. Geef specifieke aandacht aan kinderen die extra risico lopen om slachtoffer te worden van mishandeling, misbruik of (affectieve) verwaarlozing.
  6. Maak strafrechtelijke procedures voor alle minderjarige slachtoffers kindvriendelijk.

Download het volledige jaarbericht

pdf-bestandJaarbericht Kinderrechten 2016 (pdf-bestand, 2,44 MB, via defenceforchildren.nl)


Jaarbericht Kinderrechten 2016. (2016). Voorburg / Leiden: Defence for Children en Unicef Nederland.