Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2016

08-06-2017

Doel, werkwijze, doelgroep en cijfers van het Centrum Seksueel Geweld.

Het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerking tussen medische, psychologische en forensische disciplines volgens de multidisciplinaire aanpak (MDA). Politie en hulpverlening werken er nauw samen in het belang van slachtoffers (0–100 jaar) conform de werkwijze van Rape Centers in Scandinavië. Het Centrum Seksueel Geweld richt zich primair op acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting tot en met 7 dagen geleden.

Aanbod CSG

• acute medische zorg gericht op preventie van zwangerschap en besmetting met SOA/HIV, en behandeling van letsel;
• acute psychologische zorg om herstel te bevorderen en het ontstaan van psychische stoornissen, met name postraumatische stressstoornis (PTSS), te voorkomen;
• forensisch-medisch onderzoek gericht op het veiligstellen van sporen en letselduiding.

Cijfers

In 2016 zijn 833 mensen in de acute fase (tot 7 dagen) na seksueel geweld geholpen in een Centrum Seksueel Geweld, en 1112 mensen na de acute fase. Voor zowel acute als niet-acute aanmeldingen was in het tweede semester sprake van een stijging van respectievelijk 30% en 36% ten opzichte van het eerste semester. In de tweede helft van 2016 was het aantal al opgelopen tot gemiddeld zes slachtoffers die zich per dag bij een Centrum Seksueel Geweld in Nederland meldden.

Download

Download het Jaarverslag.


Jaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2016. (2017).