Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jaarverslag Meldpunt Misbruik 2014

01-06-2015

Jaarverslag van Stichting Meldpunt Misbruik in Kerkelijke Relaties, een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

In het verslag een overzicht van activiteiten en ontwikkelingen: de aansluiting van de Hersteld Hervormde Kerk en de plannen van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland om zich even-eens aan te sluiten. Groeiende aandacht voor preventie van misbruik in kerkelijke relaties, een groter aantal vertrouwenspersonen en steeds meer netwerken van vertrouwenspersonen.

Meldingen

In 2014 zijn bij het Meldpunt tien meldingen over seksueel misbruik in kerkelijke relaties binnen gekomen. In 29 situaties is advies ingewonnen bij het Meldpunt. Deze adviesvragen betreffen met name vragen rondom incest en andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen. Aan dertien kerken is bij een situatie van seksueel misbruik ondersteuning gegeven door een gemeentebegeleider. Deze is verbonden aan het Meldpunt en ondersteunt de kerkenraad in de ont-stane, veelal complexe situatie.

Verklaring kerken

Op 10 december 2014 hebben 26 kerkgenootschappen, op initiatief van de Raad van Kerken, een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij grensoverschrijdend gedrag afwijzen en beloven maat-regelen te nemen met het oog op preventie.

Stappenplan Veilig Jeugdwerk

Het preventieprogramma Veilig Jeugdwerk is door veel kerken enthousiast ontvangen. Met dit programma kunnen kerken in elf stappen aan de slag gaan om seksuele veiligheid te bespreken en be-leid te maken op dit terrein. Het Meldpunt heeft in 2014 diverse avonden verzorgd om kerken op weg te helpen bij het implementeren van dit Stappenplan.

Bespreekbaarheid noodzakelijk

Als kerken willen werken aan veiligheid in de gemeente, is openheid over dit onderwerp noodzakelijk. Als het onderwerp bespreekbaar is in de gemeente kunnen afspraken gemaakt worden en kan samengewerkt worden aan gedragscodes om zo een veilige omgeving te creƫren, aldus het jaarverslag.

pdf-bestandJaarverslag Meldpunt Misbruik 2014 (pdf-bestand, 182,60 KB, via meldpuntmisbruik.nl).


Jaarverslag Meldpunt Misbruik 2014. (2015). Zwolle: Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties.