Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderen in Tel over kindermishandeling

08-09-2011

Meer meldingen van kindermishandeling, maar het beleid van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling is heel verschillend. In vergelijkbare gemeenten en wijken lopen de aantallen meldingen van vermoedens van kindermishandeling ver uiteen.

Kindermishandeling staat de afgelopen jaren zeer in de belangstelling. Dit rapport van het Verwey Jonker Instituut, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation en de Stichting Kinderpostzegels Nederland, gaat in op twee onderwerpen rondom dit thema. Als eerste biedt het een uitwerking van de eerder voor Kinderen in Tel verzamelde gegevens over kindermishandeling naar gemeente, provincie en wijk. Daarnaast bevat dit onderzoek een analyse van het aanbod van interventies bij kindermishandeling.

De gegevens over de gemelde kinderen bij Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMKs) beslaan de periode 2003 tot en met 2009. Het gaat om alle gemelde kinderen bij alle AMKs in Nederland. De presentatie van deze cijfers beoogt meer dan alleen inzicht geven in het aantal gevallen van kindermishandeling: het gaat juist ook om thema's die samenhangen met kindermishandeling. Verandert bijvoorbeeld het aantal meldingen of de soort kindermishandeling als kinderen opgroeien in een uitkeringsgezin of een achterstandswijk?

In het tweede deel zijn de hulpprogramma's waarin de term mishandeling een duidelijke plaats heeft in kaart gebracht. Het gaat hierbij om de instroom naar en het bereik van die hulpprogramma's. Deze analyse is gedaan voor zeven gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Dordrecht, Leeuwarden en Groningen.
(samenvatting: Verwey Jonker Instituut)

Download de volledige tekst van het rapport (pdf, 1,52 MB) (Via website Verwey Jonker Instituut)

Factsheet Kinderen in Tel over kindermishandeling

Verschenen 13-12-2011.
Het Databoek Kinderen in Tel (KIT) is al vijf jaar een inspiratiebron voor innovatief lokaal jeugdbeleid. Sinds 2006 brengt het Databoek de leefsituatie van kinderen en jongeren per gemeente, provincie en per wijk in kaart. Aan de hand van twaalf indicatoren, gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, laat KIT zien in welke omstandigheden kinderen in Nederland verkeren. In elke editie doet Kinderen in Tel verslag van de meldingen van kindermishandeling via de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK´s). Omdat er meer gegevens beschikbaar zijn over de meldingen bij de AMK´s dan vermeld in het Databoek, is er in 2011 een special uitgebracht over kindermishandeling.

Dit factsheet behandelt in het kort de belangrijkste uitkomsten van het rapport. Wat zeggen de gegevens over de tussen 2003 en 2009 bij AMKs gemelde kinderen? Welke vormen van kindermishandeling zijn toegenomen, welke verschillen zien we tussen steden, in welke gemeenten wordt het meest, en waar het minst gemeld. En: welke aanbevelingen doen de organisaties achter Kinderen in Tel?

pdf bestandDownload Factsheet Kinderen in Tel over kindermishandeling (pdf, 1,35 M|B) (via website Verwey Jonker Instituut)

Zie ook: externe linkkinderenintel.nl


Tierolf, B., & Smit, W. (2011). Kinderen in Tel over kindermishandeling. Utrecht: Verwey Jonker Instituut.