Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Een basisverkenning van korte en lange termijn effecten

Kinderen (v/m) die getuige zijn van geweld tussen hun ouders

12-10-2001

Deze basisverkenning naar de problematiek van kinderen als getuige van geweld tussen hun ouders werd uitgevoerd in de periode van juni tot december 2001 in opdracht van het Ministerie van Justitie. Het project bestond uit een literatuurstudie, neergelegd in een basisverkenning naar de effecten op korte en lange termijn en de inhoudelijke voorbereiding van een expertmeeting.

Kinderen die bloot staan aan geweld thuis worden vaak een ‘vergeten’ groep genoemd. De problematiek is lang een ondergeschoven kindje geweest; in Nederland zijn slechts enkele kleinschalige projecten in ontwikkeling voor deze kinderen. Deze basisverkenning is gericht op kinderen die thuis getuige zijn van fysiek geweld, meestal tussen hun ouders.

De geraadpleegde literatuur is vooral afkomstig uit Canada en de VS waar onderzoekers, beleidsmakers en beroepsbeoefenaren al sinds het eind van de jaren tachtig aandacht schenken aan deze problematiek. In deze landen is op meer substantiële basis kennis vergaard over de schade die kinderen op kunnen lopen door blootstelling aan geweld in het ouderlijk huis.