Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderrechtenmonitor 2014

16-12-2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen.

Kinderen als slachtoffer van geweld

In 2013 is één op de vijf jongeren van 15 tot 18 jaar één of meerdere keren slachtoffer geweest van een geweldsdelict, vermogensdelict of van vandalisme. Jaarlijks worden circa 62.000 kinderen voor het eerst slachtoffer van strafbaar seksueel geweld.

Het aantal geregistreerde minderjarige slachtoffers van mensenhandel is gestegen. Tien procent van de jongeren tussen de 15 en 18 jaar heeft te maken met pesten via internet. Ook is er een stijging van het aantal meldingen van kinderporno, van 19.778 naar 23.278.

Er is geen signaal dat het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling, afneemt. Het aantal meldingen van kindermishandeling bij het AMK is licht gestegen. Daar staat tegenover dat de aanpak van jeugdige daders wel succesvol is. Het aantal minderjarige daders is met 47 procent gedaald ten opzichte van 2007. Ook verblijven er minder jongeren in een justitiële jeugdinrichting.

Kindermishandeling en rol gemeenten

De Kinderombudsman blijft aandacht vragen voor kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling. Er is geen zicht op een afname van het aantal kinderen dat wordt mishandeld. Wat de aanpak van kindermishandeling betreft is het positief dat de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ingevoerd.

aar staat tegenover dat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de aanpak voor de preventie van kindermishandeling, nog veel meer kunnen doen om kinderen te beschermen. Zeker nu met ingang van 1 januari 2015 de jeugdzorg een verantwoordelijkheid wordt van de gemeenten. De decentralisatie van de jeugdzorg blijft zorgen baren. Het is de vraag in hoeverre in de praktijk de toegang en de kwaliteit na 1 januari 2015 van de zorg door de gemeenten is geborgd.

Downloads

pdf-bestandKinderrechtenmonitor 2014 (pdf-bestand, 2,5 MB) (via www.kinderombudsman.nl)

externe linkKinderrechtenmonitor in 8 kaarten (via www.kinderombudsman.nl)


De Kinderombudsman. Kinderrechtenmonitor 2014.