Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderrechtenmonitor 2015

15-12-2015

Rapportage van de Kinderombudsman over (beleids-)ontwikkelingen die gevolgen hebben voor kinderen en jongeren.

De Kinderombudsman signaleert dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten, en dat de plaats waarin je woont dus steeds meer bepaalt of je als kind toegang hebt tot je rechten.

Dat je woonplaats van toenemende invloed is, geldt bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdhulp. Sinds 1 januari zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Gemeenten richten een eigen jeugdhulpsysteem in en maken verschillende keuzes. Daardoor wordt de plaats waarin je woont bepalend voor de zorg die je ontvangt. Ook kinderen die te maken krijgen met geweld zijn voor ondersteuning steeds afhankelijker van de gemeente. Daarom moet er net als bij jeugdhulp voldoende expertise in gemeenten aanwezig zijn om problemen op tijd te signaleren.

Kinderen die slachtoffers zijn van geweld

Jaarlijks worden ruim 118 duizend kinderen verwaarloosd of mishandeld. De Kinderombudsman pleit voor een beter implementatie van de meldcode bij vermoedens van kindermishandeling. Daartoe moeten professionals adequaat getraind worden in het herkennen van slachtoffers. Daarnaast moet de zorg voor slachtoffer verbeteren. Circa de helft van de kinderen die worden gemeld bij Veilig Thuis, was al eerder bekend. Er is onvoldoende opvolging gegeven aan meldingen en dat houdt kinderen in onveiligheid.

Ontwikkelingen 2015

Deze monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen waarmee kinderen en jongeren te maken hebben. Dit gebeurt aan de hand van cijfers, nieuwe wetgeving, relevante rechterlijke uitspraken, beleidsontwikkelingen en onderzoeken.

Download de Monitor

Pdf-bestandKinderrechtenmonitor 2015 (pdf-bestand, via kinderombudsman.nl, 5,956 MB).

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurde de Tweede Kamer op 14 maart 2016 zijn externe linkreactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman. (via rijksoverheid.nl)


Kinderrechtenmonitor 2015. Kinderombudsman.
De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2015 is in opdracht van De Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden, met dank aan het CBS.