Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kwetsbare ouderen in de praktijk

28-04-2011

Het aandeel 65-plussers in de maatschappij neemt tot 2030 toe tot een kwart van de bevolking, en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen mensen langer hun zelfstandigheid behouden en op een prettigere manier oud worden. Kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt dus veel bij aan de levenskwaliteit van mensen.

Aanpak

Om dat te kunnen, is het wel nodig dat artsen, hulpverleners en beleidsmakers weten waarover ze het hebben, en over wie. Wat is kwetsbaarheid precies? Wie hebben er last van? Hoe kun je het tijdig herkennen? Wat moet er gebeuren om kwetsbaarheid te voorkomen, te verminderen of uit te stellen? Dit boekje vat de belangrijkste bevindingen van het SCP-onderzoeksrapport Kwetsbare ouderen samen en vertelt wat de uitkomsten betekenen voor hulpverlening aan kwetsbare ouderen.

Volledige tekst van dit rapport (pdf, via website SCP)

van Hintum, M. (2011). Kwetsbare ouderen in de praktijk. Den Haag: SCP.
74 p., ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0555 3 Prijs € 17,50