Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijke Jeugdmonitor 2014

15-12-2014

Zevende editie van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor

Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking en worden de gemeenten verantwoordelijk voor het hele jeugdveld. Om samenhangend jeugdbeleid te maken en toe te zien op de werking van het stelsel hebben gemeenten en rijk behoefte aan goede beleidsinformatie.

De landelijke jeugdmonitor geeft jaarlijks informatie over de leefsituatie van de vijf miljoen jongeren in Nederland. Hieronder worden enkele resultaten uitgelicht:

Tienermoeders

Uit het onderzoek blijkt dat er een verdere daling is van het aandeel tienermoeders in Nederland. Nederland heeft bijna de minste tienermoeders in de Europese Unie.

Geweldsdelicten

Jonge mannen hebben wat vaker te maken met geweldsdelicten dan vrouwen: 5 procent tegenover 3 procent. In 2012 was het verschil nog wat groter, toen 7 procent van de mannen met geweld werd geconfronteerd.

De plaats waar het geweldsdelict plaatsvindt verschilt eveneens. Bij de 18- tot 25-jarige mannen was dat in bijna 40 procent van de gevallen op straat en in 34 procent in een horecagelegenheid. Bij de vrouwen was dat respectievelijk 30 en 14 procent. Van de jongvolwassen vrouwelijke geweldslachtoffers kreeg 27 procent hier thuis mee te maken. Vaak gaat het hierbij om huiselijk geweld. Onder mannen was dit aandeel maar 7 procent.

Geweld via internet

Vrouwen van 15 tot 25 jaar zitten met 94 tegenover 88 procent vaker op Facebook of Twitter dan jonge mannen.  In 2013 gaf ruim 8 procent van de 15- tot 25-jarigen aan weleens gepest te zijn via internet (cyberpesten). Dit aandeel ligt met 13 procent vooral hoog onder de 15- tot 18-jarigen. Daarbij heeft 10 procent van de vrouwen ermee te maken gehad, tegenover 7 procent van de mannen.

De meest voorkomende vorm van cyberpesten bij 15- tot 25-jarigen is laster, hiervan is 3 procent slachtoffer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites zoals Facebook of Twitter of het verspreiden van foto’s, filmpjes of roddels via het web. Minderjarigen hebben hier met 5 tegenover 3 procent vaker mee te maken dan meerderjarigen tussen de 18 en 25 jaar.

Na laster volgen stalken (2 procent), bedreiging met geweld (2 procent) en afpersing of chantage (0,5 procent) als meest voorkomende vormen van cyberpesten. Met geweldsdreiging via internet hebben minderjarigen eveneens vaker te maken dan meerderjarigen, namelijk 3 respectievelijk 1 procent.

Volledige tekst van het rapport

pdf-bestandJaarrapport 2014 landelijke jeugdmonitor (pdf-bestand, 3,8 MB, via www.cbs.nl)


Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor (2014). Den Haag: CBS.
ISBN: I978-90-357-1537-0 (Deze publicatie is alleen in PDF beschikbaar).