Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017–2020

24-05-2017

Complexe zorg- en veiligheidsproblemen

In de (Zorg- en) Veiligheidshuizen werken zorg, politie, OM, reclassering en gemeenten (regionaal) samen aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. Professionals kunnen hier een beroep op doen wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire en persoonsgerichte aanpak.

Doelstelling zorg- en veiligheidshuizen

De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en/of maatschappelijke uitval.

Hoofdlijnen uit de Meerjarenagenda

  • Een stevig fundament voor elk Zorg- en Veiligheidshuis (goede ICT-basis, informatiedeling en privacy, duidelijke positionering in de regio);
  • Een goede verbinding met actuele thema's en netwerken zoals personen met verward gedrag, radicalisering, sociale wijkteams, ZSM en Veilig Thuis.

Veilig Thuis en het zorg- en veiligheidshuis

Veilig Thuis en het zorg- en veiligheidshuis versterken elkaar zodanig in de regio dat herhaald daderschap en slachtofferschap (zoveel mogelijk) wordt voorkomen. Dit gebeurt in de complexe en domeinoverstijgende casuïstiek waar geweld in afhankelijkheidsrelaties deel van uitmaakt.

Download

pdf-bestandMeerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017–2020 (pdf-bestand, 528,7 KB, via vng.nl)