Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld

15-01-2014

Exploratief onderzoek naar de Centra Seksueel Geweld in Utrecht en Nijmegen.

Integrale hulp

De laatste jaren zijn verschillende initiatieven gestart om de hulp aan slachtoffers van seksueel geweld in de acute fase te verbeteren. De Centra seksueel geweld in Utrecht en Nijmegen hebben als doel het bieden van integrale hulp aan slachtoffers. Regioplan en het Verwey Jonker instituut hebben de werkwijze van deze twee centra en vier andere initiatieven onderzocht.

Uitkomsten

Voor de betrokken professionals betekent deze werkwijze dat werkzaamheden worden afgestemd, minder dubbel werk wordt verricht en zij zich meer op hun kerntaken kunnen concentreren. Daarnaast is er meer begrip voor elkaars werkzaamheden en doelstellingen en weet men beter elkaars expertise op het juiste moment in te schakelen.
Voor de slachtoffers draagt deze samenwerking eraan bij dat zij zo min mogelijk worden belast doordat zij naar één locatie gaan en goede afgestemde zorg krijgen. Over het algemeen geven de slachtoffers aan dat zij goed zijn opgevangen door een verpleegkundige.

Naast deze meerwaarde komen ook knelpunten naar voren onder meer rond de financiering, het hulpaanbod in de nazorg en rond de aansluiting met het strafrechtelijke traject.

Uit het onderzoek blijkt dat het niet zozeer uitmaakt waar de eerste opvang plaatsvindt, wie de kerntaken verricht en hoe de bundeling van de CSG-functies georganiseerd is, als dit alles maar voldoet aan een aantal voorwaarden zoals een toegankelijke plek is waar slachtoffers zich 24 uur per dag kunnen melden en de verpleegkundige moet tijd hebben en getraind zijn in het opvangen van slachtoffers van seksueel geweld.

Stimuleringsproject

Het rapport is opgesteld in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ. De conclusies van dit rapport en de reacties op dit rapport van het landelijk netwerk van CSG's en andere betrokkenen zoals de VNG, zullen door de ministeries worden meegenomen bij de formulering van een opdracht voor een stimuleringsproject. Het stimuleringsproject heeft tot doel om de verschillende wijzen waarop de bundeling van CSG-functies succesvol kunnen zijn, landelijk te verspreiden. Daarnaast is het project bedoeld om CSG's te helpen de gesignaleerde knelpunten op te lossen. Tot slot is het stimuleringsproject erop gericht om een betere regionale en lokale bestuurlijke inbedding te bevorderen.

pdf bestandMeerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld (pdf, 3,5 MB) (via regioplan.nl)


Vanoni, M., Lünnemann, K.D., Kriek, F., Drost, L., & Smits van Waesberghe, E. (2014). Meerwaarde integrale opvang en hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. Exploratief onderzoek naar de Centra Seksueel Geweld in Utrecht en Nijmegen. Eindrapport. Amsterdam: Regioplan.