Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meldcodes kindermishandeling. Beschikking, waardering, gebruik en scholing

Verslag van onderzoek naar de beschikking over, de waardering van en scholing in het gebruik van meldcodes kindermishandeling, uitgevoerd door Veldkamp in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

Uit dit onderzoek onder ruim 2000 professionals komt naar voren dat in Nederland nog te weinig professionals met een meldcode kindermishandeling werken.

Lage beschikking

Slechts 45% van de professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en sport, jeugdzorg en rechtsorde beschikt over een meldcode kindermishandeling. Al deze professionals komen in aanraking met kinderen en gezinnen.

Behoefte aan scholing

Op zich vinden de meeste professionals dat ze qua kennis en vaardigheden voldoende zijn toegerust voor het omgaan met kindermishandeling of vermoedens daarvan, maar de helft van de professionals (52%) zegt op dit moment wel behoefte aan training of scholing te hebben.

Een meldcode helpt

Professionals die een meldcode gebruiken, ondernemen vaker actie bij vermoedens van kindermishandeling dan professionals die geen meldcode gebruiken. Met een meldcode wordt bijna drie keer vaker gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) dan zonder meldcode. Het gebruik van een meldcode is dus cruciaal voor een effectieve aanpak van kindermishandeling.

pdf bestandKlik hier om het volledige rapport van Veldkamp te downloaden (pdf, 575 Kb)

Voor nadere informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Ingmar Doeven i.doeven@veldkamp.net of tel: 020 522 59 99.

De opdrachtformulering van het onderzoek


Ingmar Doeven: Meldcodes kindermishandeling. Beschikking, waardering, gebruik en scholing. Verslag van onderzoek naar de beschikking over, de waardering van en scholing in het gebruik van meldcodes kindermishandeling, uitgevoerd door Veldkamp in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Amsterdam : Veldkamp, 2008. - 40 p.