Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mensen met een verstandelijke handicap en seksueel misbruik

09-07-2001

Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de houding van de medewerkers van de stichting De Zijlen ten aanzien van lichamelijk contact en seksuele relaties met en van verstandelijk gehandicapten.

De laatste jaren wordt er in de samenleving en met name in de gezondheidszorg steeds meer aandacht besteed aan seksueel misbruik.

Ook is steeds duidelijker geworden dat seksueel misbruik met en van mensen met een verstandelijke handicap geen incidenteel verschijnsel is. De aanleiding voor deze studie is de vermeende toename van het aantal meldingen van seksueel misbruik binnen de stichting De Zijlen sinds de fusie in 1996.

De doelstelling is het in kaart brengen van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de houding van de medewerkers ten aanzien van lichamelijk contact en seksuele relaties met en van verstandelijk gehandicapten


Debbie Kooij (doctoraal-scriptie). Vakgroep Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen, 2001