Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

De methodiek Oranje Huis in uitvoering

31-01-2011

Evaluatieonderzoek naar nieuwe methodiek, niet geheim, wel veilig.

In de zomer van 2009 is de Oranje Huis methodiek ingevoerd bij de crisisopvang van Blijf Groep in Alkmaar. De term Oranje Huis verwijst naar de herkenbaarheid en het zichtbare karakter van deze opvang: niet geheim, wel veilig. Daarnaast staat de Oranje Huis methodiek voor een systeemgerichte aanpak. Uit evaluatieonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van Blijf Groep, blijkt dat de nieuwe methodiek goed uitgevoerd wordt.

Systeemgericht werken en zelfstandig wonen

Het idee van een Oranje Huis komt voort uit jarenlange ervaring met opvang van vrouwen die vluchten voor geweld. Omdat een deel van de vrouwen terugkeert, is het belangrijk om de partner en het gezin bij de hulpverlening te betrekken. De ervaring van een jaar crisisopvang Oranje Huis laat zien dat partnergesprekken en gezinsgesprekken tot een doorbraak kunnen leiden; niet alleen patronen in de partnerrelatie komen in beweging, maar ook de moeder- of vaderrol kunnen in een proces van verandering komen. Voorwaarde is echter wel dat de veiligheid is gegarandeerd. Veiligheid is de basis voor het goed kunnen functioneren van de cliënten, medewerkers en organisatie. Uit het onderzoek is gebleken dat cliënten en medewerkers zich veilig voelen binnen het Oranje Huis.

De cliënten zijn doorgaans (heel) tevreden over de hulpverlening, waar een goede balans is tussen eigen verantwoordelijkheid van de cliënt, en confrontatie en ondersteuning door de hulpverlener. Doordat het adres niet geheim is, kunnen cliënten bezoek ontvangen en kunnen kinderen makkelijker contact houden met hun vader en over hun vader praten.

Knelpunten in de uitvoering

De onderzoekers constateren ook een aantal knelpunten in de uitvoering van de methodiek. De praktische ondersteuning van cliënten vraagt meer tijd dan voorzien; hiervoor zijn inmiddels vrijwillige praktische ondersteuners aangesteld. Daarnaast willen de cliënten een breder aanbod van groepsactiviteiten: het aanbod van trainingen dat voorzien was ontbreekt nog, ook zijn er (te) weinig activiteiten voor kinderen en tieners. Voor de kinderen is soms aparte hulpverlening van buiten nodig, dit is nog niet structureel geregeld.

Toekomst

De onderzoekers concluderen dat wezenlijke aanpassingen van de methodiek niet nodig zijn, maar het is wel wenselijk de methodiek aan te vullen met een meer uitgewerkte kindbenadering. Deze is in de huidige vorm onderbelicht. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de samenwerking met verschillende instellingen die een belangrijke rol kunnen spelen in de aanvulling op de crisisopvang versterkt kan worden.
Blijf Groep herkent zich in deze uitkomsten en zal in 2011 de ontwikkelde methodiek verder aanscherpen en daarna landelijk aanbieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de publicatie kunt u contact op nemen met Elize Brolsma (communicatie Verwey-Jonker Instituut) 030-2300799 of Caroline van Wingaarden (communicatie Blijf Groep) 020-5210150.

Teksten

Word bestandSamenvatting van het rapport (Word, 47 Kb)
pdf bestandVolledige tekst van De methodiek Oranjehuis in uitvoering (pdf, 335 Kb) via website Verwey-Jonker Instituut)

* Tekst ontleend aan externe linkwebsite Verwey-Jonker Instituut


Lünnemann, K.D., Smit, W.,Drost, L.F. (2010). De methodiek Oranjehuis in uitvoering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. ISBN: 978-90-5830-420-9