Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Mishandelde vrouwen in vrouwenopvang

23-11-2016

Profielen, zorgbehoeften, passende zorg en effectieve interventies

Wereldwijd heeft bijna een derde van de vrouwen te maken met partnergeweld, met name fysiek en/of seksueel geweld. Irene Jonker deed onderzoek naar het profiel, de zorgbehoeften, passende hulp en effectieve interventies voor mishandelde vrouwen in de vrouwenopvang. In Nederland worden jaarlijks 12.000 vrouwen en hun kinderen opgevangen in de vrouwenopvang. Vrouwen die daar verblijven vormen een extreem kwetsbare groep. Zij hebben te maken gehad met de meest ernstige mishandelingen en hebben veel psychische gezondheidsproblemen. In de onderzoeksgroep van 218 vrouwen kampte meer dan 70 procent van de vrouwen met een matige tot zware depressie en had 84 procent post-traumatische stress klachten (PTSS).

Passende en effectieve zorg

Ook bleek uit het onderzoek dat de zorgbehoeften van vrouwen uiteenlopen. Daarom is het van belang dat professionals tijdens het verblijf de zorgbehoeften van vrouwen in kaart brengen. Gezien de forse psychische problemen van vrouwen is een aanbod van psychologische interventies noodzake-lijk. Om na te gaan welke vrouwen behoefte hebben aan die extra hulp zou een screening uitgevoerd moeten worden van de meest voorkomende psychische klachten, zoals symptomen van depressie en PTSS. Passende en effectieve zorg is volgens de ondervraagde vrouwen het bieden van veiligheid en het verlenen van adequate hulp voor henzelf en de kinderen, met een persoonlijke en respectvolle benadering.

Artikel over dit promotieonderzoek

externe linkLaat mishandelde vrouwen zelf vertellen welke zorg ze nodig hebben (via socialevraagstukken.nl, 1 maart 2017)


Jonker, I. (2016). Abused women in Dutch women's shelters. Profiles, care needs, appropriate care and effective interventions. Mishandelde vrouwen in vrouwenopvang. Profielen, zorgbehoeften, passende zorg en effectieve interventies. Nijmegen: Radboud UMC.
Promotie 25 november 2016 (embargo op volledige tekst tot 25-05-2017).