Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar (on)mogelijkheden van herkenbaar blijfhuis

Het Oranjehuis

03-10-2005

Een herkenbaar Blijf van m’n Lijf huis?! Op een voor iedereen bekend adres? Inderdaad. Sterker nog: een pand met een fel oranje deur waarnaast een bord hangt met daarop: Oranjehuis: advies, hulp en opvang bij huiselijk geweld. Niet meer geheim, niet meer weggestopt. Een statement richting plegers en samenleving, dat huiselijk geweld bestaat en onacceptabel is.

Uit het onderzoek kwamen een aantal voordelen naar voren:

  • Een ‘Oranjehuis’ kan bijdragen aan bewustwording bij plegers en de maatschappij dat huiselijk geweld onacceptabel is en dat slachtoffers niet weggestopt moeten worden en zich niet hoeven te schamen.
  • De locatie kan zichtbaar (en dus beter) worden beveiligd.
  • Er hoeft door medewerkers geen energie meer te worden gestoken in geheimhouding van de locatie wat de zorg voor de bewoonsters ten goede kan komen.
  • Bewoonsters kunnen bezoekers uitnodigen, daarmee hun isolatie verminderen en een normaler leven leiden (kinderen kunnen bijvoorbeeld hun schoolvriendjes uitnodigen), wat reïntegratie op termijn kan bevorderen.
  • Een herkenbare opvanglocatie kan de drempel verlagen voor slachtoffers van huiselijk geweld om hulp te zoeken.

Maar er waren ook zorgen:

  • Veiligheid van bewoonsters en personeel, met name buiten het pand.
  • Risico-inventarisatie bij intake wordt ingewikkelder: is iemand in levensgevaar?
  • Willen cliënten wel in een Oranjehuis? Onbekend maakt onbemind.