Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Notitie uithuisplaatsing plegers huiselijk geweld

01-03-2002

Deze notitie is een samenvatting van het onderzoek naar de mogelijkheden om slachtoffers van huiselijk geweld beter te beschermen door de plegers (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Het complete onderzoeksrapport verschijnt eind juni en zal -in vergelijking met de samenvatting - een meer gedetailleerde beschrijving van de situatie in Oostenrijk en Duitsland bevatten.

In de samenvatting bevelen de onderzoekers onder meer aan de politie de bevoegdheid te geven om de pleger van huiselijk geweld uit huis te plaatsen en een contactverbod op te leggen als vorm van crisisinterventie.

In de nota Privé Geweld – Publieke Zaak gaf de minister reeds aan dat hij in beginsel positief staat tegenover de aanbevelingen van de onderzoekers. Hij wil tevens nagaan op welke wijze aan de voorgestelde crisisinterventie in het Nederlands recht vorm kan worden gegeven. De minister zal de aanbevelingen laten uitwerken en de mogelijke consequenties laten nagaan. De minister acht het van groot belang daarbij de mening van de betrokken partijen, met name de politie, te horen. Dat zal in de komende maanden gebeuren.