Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Omvang van huiselijk geweld in Nederland

14-01-2011

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek werd door de Universiteit Utrecht en het WODC uitgevoerd. Dit rapport bevat schattingen van de omvang van huiselijk geweld in Nederland.

Wat vooraf ging

  • In 2006 is in opdracht van het ministerie van Justitie (WODC) een verkenning uitgevoerd van methoden om moeilijk toegankelijke populaties te schatten. De uitkomst was dat schattingen van dit type populaties en van moeilijk waarneembare maatschappelijke verschijnselen het beste zijn te maken met zogenaamde vangst-hervangstmethoden. externe linkzie: Benutting HKS en ontwikkeling vangst-hervangstmethoden
  • In 2007 heeft dezelfde opdrachtgever door Bureau Beke in samenwerking met de Universiteit Utrecht laten onderzoeken welke bestanden gegevens bevatten die zich lenen voor het schatten van de omvang van huiselijk geweld met genoemde methoden zie: Registraties huiselijk geweld bekeken.

Doel onderzoek

De hoofdvragen voor het onderzoek zijn:

  1. Hoe groot is de geschatte omvang van het huiselijk geweld in Nederland?
  2. Hoe groot is de geschatte omvang van het huiselijk geweld in Nederland gedifferentieerd naar aantallen incidenten, slachtoffers en daders.

Er zijn schattingen gemaakt voor aantallen verdachten en voor aantallen slachtoffers. De schattingen zijn gemaakt voor drie perioden van een jaar, vanaf medio 2004 tot medio 2007. Bij de presentatie wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende kenmerken, te weten: het geslacht en de leeftijd van betrokkene, verdachte of slachtoffer, het type geweld dat is gebruikt, het type slachtoffer van het huiselijk geweld, het deel van het land waar het incident heeft plaats gevonden, en de herkomstgroepering van verdachte en slachtoffer. De schattingen zijn gedaan op basis van gegevens over geregistreerde aangiften en meldingen (géén incidenten).

Enkele uitkomsten van het onderzoek

Samenvatting van: pdf bestandOmvang van huiselijk geweld in Nederland (pdf 90Kb) (via WODC)

Geschat aantal verdachten Nederland (1)

jaarNederlandondergrensbovengrens
2005-2006104.01390.397101.047
2005-2006110.73096.598106.738
2006–2007112.70897.858107.221

(1) Aantallen inclusief schattingen voor de politieregio Haaglanden, die voor het onderzoek geen gegevens heeft aangeleverd.

Huiselijk geweld is vaak tegen de partner of ex-partner gericht; 55 tot 60% van de verdachten maakt de partner of ex-partner slachtoffer. 8 tot 10% van de verdachten richt zich op kinderen en bij ca. 5% van de verdachten is er sprake van huiselijk geweld jegens ouders (

Geschat aantal verdachten naar type slachtoffer, alle zaken, per jaar (ex. Regio Haaglanden)

type slachtoffer2004 - 2005%2005 – 2006%2006 - 2007%
(ex-)partner52.303 55% 60.350 59% 66.057 61%
huisvriend 2.383 2% 4.449 4% 4.202 4%
kind 9.473 10% 7.819 8% 8.831 8%
ouderen 1.053 1% 1.025 1% 1.090 1%
ouders 4.697 5% 5.398 5% 6.910 6%
overige familie 10.968 11% 9.523 9% 9.197 8%
overig14.834 15% 13.091 13% 6.237 6%
totalen95.712 100% 101.655 100% 102.524 100%

Geschat aantal slachtoffers Nederland (1)

PeriodeNederlandOndergrensBovengrens
2004 - 2005 161.074139.859 161.987
2005 - 2006 176.700156.183 176.011
2006 – 2007 197.273171.222 194.086

De tabel laat zien dat er méér slachtoffers dan verdachten worden geschat. De verhouding is ongeveer drie tot bijna vier slachtoffers bij twee verdachten.

Volledige tekst van: pdf bestandOmvang van huiselijk geweld in Nederland (pdf, 345 Kb) of externe linkraadpleeg de beschrijving op de website van het WODC


Heijden, P.G.M. van der, Cruyff, M.J.L.F., & Gils, G.H.C. van. (2010). Omvang van huiselijk geweld in Nederland. Den Haag: Ministerie van Justitie, WODC.