Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar voorspellers van herhaalde meldingen van huiselijk geweld

28-02-2014

Is te voorspellen in welke gezinnen er een grotere kans is dat er na een eerdere melding opnieuw huiselijk geweld zal plaatsvinden? En zo ja: hoe kun je deze kennis inzetten om te voorkomen dat kinderen (opnieuw) worden geconfronteerd met huiselijk geweld?

In het 'Onderzoek naar voorspellers van herhaaldelijke meldingen van huiselijk geweld' is gekeken welke factoren een rol spelen bij hermeldingen van huiselijk geweld en in welke gevallen het juist bij een eenmalige melding bleef.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/ Zuid-Holland. Een aantal jaren geleden is in de regio Zuid-Holland het project Kindspoor opgezet door het Bureau Jeugdzorg, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, de Politie Zuid-Holland en de Raad voor de Kinderbescherming. Door een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen in deze regio, is er een goed zicht op het aantal gemelde gevallen van huiselijk geweld.

Omdat het AMK relatief veel hermeldingen signaleerde – ongeveer 40 procent van alle meldingen – rees de vraag wat hier de achtergrond van is. Is een hermelding een teken dat het nog steeds niet goed gaat in het gezin, ondanks eerdere interventies? Of kan een hermelding ook een teken zijn van een betere alertheid van de omgeving? De meeste voorspellers van een hermelding blijken gerelateerd te zijn aan gezinsproblematiek.

Voorspellers

Als een van de ouders alcohol of drugs gebruikt, is er een grotere kans op een hermelding(en). Ook het hebben van psychische problemen of een licht verstandelijke beperking bij (een van de) ouders hangt samen met het aantal hermeldingen. De groep ouders met een licht verstandelijke beperking is klein, maar de relatie met herhaalde meldingen van huiselijk geweld is sterk.
Of het kind problemen heeft, zoals een psychische of ontwikkelingsstoornis, is eveneens een belangrijke voorspellende factor van herhaald huiselijk geweld. Net als de gezinssamenstelling: in één oudergezinnen of samengestelde gezinnen komt vaker huiselijk geweld voor dan in een twee ouder kerngezin. En de kans op een hermelding is kleiner als de omgeving van het gezin op de hoogte is gesteld van het geweld.
(Bron Samenvatting p.5)

pdf bestandOnderzoek naar voorspellers van herhaalde meldingen van huiselijk geweld (pdf, 956 Kb) (via trimbos.nl)


Polak, G., Romijn, G., Snoeren, F., Speetjens, P., & Hoefnagels, C. (2013). Onderzoek naar voorspellers van herhaalde meldingen van huiselijk geweld. Utrecht: Trimbos Instituut.