Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ontucht voor de rechter. Deel 1: de zaken

04-02-2016

Onderzoek naar aard van het misbruik, daders en slachtoffers in ontuchtzaken die door de rechter worden behandeld.

Ontucht met kinderen neemt vele gedaantes aan, het is dan ook niet mogelijk een beeld van de typische ontuchtpleger te schetsen. Duidelijk is dat de maatschappelijke focus niet past bij de feiten. In weerwil van het stereotype beeld van de onbekende dader, blijkt de dader van fysiek seksueel misbruik van kinderen meestal een bekende van het slachtoffer: een familielid, vriend, of kennis. Daarnaast zijn het niet alleen volwassenen die het misbruik plegen: één op de zes daders is zelf nog minderjarig. De meeste daders worden veroordeeld voor het misbruiken van één kind.

Aard van het misbruik

In bijna negen van de tien veroordelingen is er sprake van ernstig seksueel misbruik, waaronder aanrakingen van geslachtsdelen en binnendringen. Het misbruik is in de meeste gevallen niet eenmalig: in ruim driekwart van de zaken was de periode waarbinnen het misbruik plaatsvond langer dan één dag, oplopend van meerdere dagen tot een periode van 12 jaar. Bij ruim één op de tien slachtoffers was de periode waarbinnen het misbruik plaatsvond zelfs vier jaar of langer.

Onderzoek en vervolg

Voor dit onderzoek is een steekproef genomen uit bijna 600 vonnissen uit 2012 en 2013 waarin een dader veroordeeld is voor fysiek kindermisbruik. De steekproef bestaat uit 182 daders. Het gaat hier om de volgende wetsartikelen:
art. 244 Sr (seksueel binnendringen bij een kind beneden de 12 jaar),
art. 245 Sr (seksueel binnendringen bij een kind van 12 tot 16 jaar),
art. 247 Sr (ontucht met een kind beneden de 16 jaar)
art. 249 lid 1 (ontucht met een aan zorg toevertrouwde minderjarige).

In deel 2 van het onderzoek presenteert de Nationaal Rapporteur de opgelegde straffen en overwegingen van de rechter.

Download het rapport

pdf-betandOntucht voor de rechter. Deel 1: De zaken (pdf-bestand, 663 KB, via nationaalrapporteur.nl).


Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2016). Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken. Den Haag: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.