Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ouderen vaker slachtoffer van geweld

27-11-2014

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakte het CBS bekend in de Week Zonder Geweld van 2014.

Bedreiging en mishandeling

Eén op de honderd 65-plussers is in 2013 slachtoffer geweest van een of andere vorm van geweld, waaronder mishandeling en bedreiging. Dit waren ruim 23 duizend ouderen. Het geweld tegen ouderen ligt hoger dan in voorgaande jaren; in 2008/2009 werd nog één op de 200 ouderen geconfronteerd met geweld. Zowel bedreiging als mishandeling zijn bij ouderen toegenomen, terwijl deze gewelds-vormen niet (significant) toenemen onder de totale Nederlandse bevolking.

Oudere mannen steeds vaker slachtoffer van geweld

Binnen de groep ouderen krijgen mannen vaker te maken met geweld dan vrouwen. Het aandeel geweldslachtoffers onder oudere mannen is over de jaren bovendien sterk toegenomen. 65- tot 74-jarigen kwamen vaker in aanraking met gewelddadig gedrag dan de 75-plussers. Beide groepen ouderen kregen echter wel vaker te maken met geweld dan voorheen.

Dader vaak bekende

Daders van gewelddadig gedrag zijn lang niet altijd onbekenden van het slachtoffer. Ruim veertig procent van de oudere geweldslachtoffers kende de dader. Deze daders zijn vaker buurtgenoten dan familieleden; twee derde van de bekende daders kwamen uit dezelfde buurt en in één op de tien gevallen was de dader de partner, de ex-partner of een familielid. Het aandeel daders in de relatiesfeer ligt bij de totale Nederlandse bevolking twee keer zo hoog. 65-plussers krijgen het juist veel vaker dan gemiddeld aan de stok met een buurtgenoot.

De locatie van het geweld was in 2013 bij ongeveer een vijfde van de oudere slachtoffers thuis. Dit komt overeen met de totale Nederlandse bevolking.

Links

Bron: externe linkTrend geweld tegen 65-plussers versus de totale Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder, 2008/2009-2010/2011 (Maatwerktabel, via CBS.nl)


Trend geweld tegen 65-plussers versus de totale Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder. Maatwerktabel (2014). Den Haag/Heerlen: CBS.