Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Psychiatrische problematiek bij cliëntenvan Stichting Toevluchtsoord in 2007

Psychiatrische problematiek in kaart gebracht.

Sinds 2001 brengt de Stichting Toevluchtsoord de psychiatrische problematiek in kaart. Dit gebeurt door middel van diagnostiek door de GZ-psycholoog van Stichting Toevluchtsoord. In 2006 is van deze bevindingen uitgebreid verslag gedaan. In 2007 is dit opnieuw gedaan en dus is een vergelijking met het vorige jaar mogelijk.
Opvallend is de toename van allochtone vrouwen met problemen rond eergerelateerd geweld. Of dit komt door een werkelijke toename of doordat we het nu beter in beeld hebben valt moeilijk te zeggen.
Verder valt in vergelijking met 2006 een consistent beeld op: bij 95% van de langer blijvende vrouwen is psychiatrische problematiek aangetroffen. Dat komt overeen met het percentage in 2006 (96%).
Bron: Federatie Opvang

pdf bestandVolledige tekst Psychiatrische problematiek bij cliënten van Stichting Toevluchtsoord in 2007 (pdf, 159 Kb)


Wegelin, M.M. (2008). ,Psychiatrische problematiek bij cliënten van Stichting Toevluchtsoord in 2007. Groningen: Stichting Toevluchtsoord Groningen.