Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rapport Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

18-12-2015

Onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar gebruik van de Meldcode bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen en Halt.

Met de invoering van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (juli 2013) zijn onder andere organisaties die onder het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen, verplicht over een eigen meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te beschikken. Daarnaast moeten deze organisaties de kennis en het gebruik hiervan binnen de eigen organisatie bevorderen.

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) heeft onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en het gebruik van de meldcode bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen en Halt.

Conclusies

Voor veel organisaties is het invoeren van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling één van de vele opgaven van de afgelopen jaren. Bij een aantal organisaties is dit ook te merken. De Inspectie VenJ constateert dat het gebruik van de meldcode bij de onderzochte organisaties nog een aandachtspunt is.

Wat gaat goed

In alle meldcodes is het stappenplan beschreven hoe medewerkers dienen om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers van de reclasseringsorganisaties en Halt zijn bijna allemaal op de hoogte van de meldcode.

Wat vraagt om verbetering

Niet alle organisaties die onder het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen voldoen aan de Wet verplichte meldcode. Bij de justitiële inrichtingen en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) beschikken meerdere organisaties nog niet over een meldcode. De reclasseringsorganisaties en Halt beschikken hier wel over. Slechts twee van de 61 meldcodes die de Inspectie Veiligheid en Justitie van bovengenoemde organisaties heeft ontvangen voldoen aan alle eisen uit het Besluit meldcode.

Conclusies en download rapport

externe linkMeldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling (via ivenj.nl)


Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. (2015). Den Haag: Inspectie Veiligheid en Justitie, Ministerie van Veiligheid en Justitie.